ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'נא

ב"ה, י"ח טבת תשל"א

ברוקלין, נ.י.

יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה על דבר יום ההולדת שלך,

ויהי רצון שתוסיף בהנהגה טובה כראוי לבן ישראל שכל אחד מהם נקרא בן אברהם יצחק ויעקב, ז.א. לימוד בהתמדה ושקידה ושמיעה לקול הורים ומורים והנהגה טובה בכלל, ועד שתהי' דוגמא חי' לחבריך שי'.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכת הצלחה בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

יצחק רסקין, קזבלנקא.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.