ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'נד

[כ"ב טבת, ה'תשל"א]

אין פלא על המספר ה כ י מועט, כי כנראה אין פרסומת כ ל ל עד"ז. ומצער עוד יותר: ההחלטה 1) שכצ"ל. 2) שג"ז ענין טוב ביותר לפוליטיקא ולפירוד ולמחלוקת וכו'.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מכ"ב טבת ה'תשל"א.

אין פלא כו' מענה למו"ה צבי מאיר שטיינמץ – על דו"ח של מכירת "מניות" ה"חברה" (להציל בתי בנ"י בשכונת קראון-הייטס).