ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'נו

[כ"ח טבת, ה'תשל"א]

אודות בנה שי' – תשתדל שיהי' ככל האפשרי בחברת ילדים בני גילו, ואין כדאי להזכירו ע"ד האב ע"ה (באם אין שואל אודותו) כיון שזה מוסיף במתח החיים שלו.

באם אפשר כדאי שתמשיך בשטח ההוראה. וה' יצליחה.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מכ"ח טבת ה'תשל"א.

אודות בנה כו' שאביו-בעלה נעדר בצוללת "דקר".