ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'נז

[כ"ט טבת, ה'תשל"א]

בנוגע לאשמת הרופא ומשפט נגדו וכו' – תסיח דעת ככל האפשרי מהענין כולו, וזהו שייך להשם השופט כל הארץ והדרים עלי'.

והרי עלי' תפקיד אחראי ובעל ערך רב וחשוב – לגדל את ילדי' שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

וה' יברכה בכל המצטרך למילוי תפקידה זה ולרוות מהם רוב נחת אמתי.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מכ"ט טבת ה'תשל"א.

בנוגע לאשמת כו' במענה לאשה שבעלה נפטר עלי' בגיל צעיר בגלל הזנחת הרופא, ומצפונה מעיק עלי'.

השופט כל הארץ ע"פ וירא יח, כה.