ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'נח

[כ"ט טבת, ה'תשל"א]

לשאלת[ה] (במכ' . . . המצו"ב ע"ד) נשמת בעלה ע"ה.

תחיית המתים – הוא עיקר באמונתנו ותורתנו תורת חיים. אבל ביחד עם זה – עלי' להתענין – בבוא הזדמנות מתאימה – אודות שידוך עבורה (ותהי' בזה גם טובת ילדי' שי').


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מכ"ט טבת ה'תשל"א.

לשאלת[ה] כו' מענה לאלמנה צעירה.

תחיית המתים כו' במכתבה: האם עלי להאמין בתחיית המתים באחרית הימים?