ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ס

ב"ה, טבת, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום אדר"ח טבת, בו כותב אודות הענין הכי כאוב בקשר עם ביה"ס . . .

הנה זה מכבר, וכמה פעמים, כתבתי להצדדים ולהמצדדים בזכותם ולכמה מהשייכים לביה"ס שיביאו כל הענין לפני רב או רבנים, ומה טוב מהחוג אליו משתייך ביה"ס ושני הצדדים, היינו רבני חב"ד, ויבקשום פס"ד והוראה וכו' בכללות ובפרטות ובפרטי פרטיות. והלואי שיעשו כן על כל פנים עתה.

ותקותי אשר באם יד מר לעשות מה בזה, מבלי לפגוע בסמכות מי שהוא, בודאי לא ימנע הטוב לעשותו.

וכיון שגדול השלום, נשלח מכתבי זה מהיר דחוף.

בכבוד ובברכה.


שגדול השלום: רמב"ם הל' חנוכה בסופן.