ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'סב

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב גדלי' הכהן שי' קלפרמן

שלום וברכה!

הפתעה נעימה היתה לי לקבל פ"ש ממנו על ידי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' הרב יהושע שי' הוטנר, שמסר לי גם כן ספרו על תולדות הישיבה ע"ש הרי"א ז"ל, שכנראה גם במבט ראשון שהשקיע בו עמל רב. ות"ח על תשומת לבו לשלחו לי.

שמחתי להוודע מהרב הוטנר ששלום למר ולבני ביתו שי'.

בכבוד ובברכה.


הרב גדלי' הכהן קלפרמן: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תקמא.