ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'סד

[ב' שבט, ה'תשל"א]

ת"ח ת"ח על הבשו"ט.

ויה"ר שיתאימו התלמידים שי' לתקות המייסדים דתו"ת כ"ק רבותינו נשיאינו ובמילואה.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מב' שבט ה'תשל"א.

ת"ח ת"ח כו' במענה לדו"ח שכתבו מו"ה ישראל יצחק פּיעקאַרסקי ומו"ה מרדכי מענטליק – על שבחנו תלמידים בישיבת תות"ל באָשען פּאַרקוויי (בכמה כתות), וידעו על צד היותר טוב.