ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'סו

[ה' שבט, ה'תשל"א]

. . . שידורו בכפר חב"ד – ותוכל לחנך ילדי' ע"פ התורה והמצוה – נכון הדבר במאד, אלא שעלי' לברר היש שם דירה מתאימה, ותפנה להועד שם.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מה' שבט ה'תשל"א. והוא מענה לאלמנה מ"מלחמת ששת הימים" שרצתה לעבור לגור בכפר חב"ד בכדי לחנך שלשת ילדי' הצעירים בחינוך דתי וכו'.