ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'סח

[ז' שבט, ה'תשל"א]

. . . בברכה לבריאות ולבשו"ט.

נ.ב. כיון שבשטח הרפואי אודותו כותבת נתחדשו (בשנים האחרונות) כמה דברים, אופני טיפול וכו' ומתנהל בזה מחקר אינטנסיבי – כדאי לשאול – מזמן לזמן – רופא ידיד הנתחדש מה גם בנוגע לענינה. והרי על האדם לעשות את התלוי בו בדרך הטבע.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מז' שבט ה'תשל"א.

בברכה לבריאות כו' מענה לאשה שסובלת בשני רגלי' ממחלת השיתוק מגיל שלשה חדשים.