ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'סט

[ז' שבט, ה'תשל"א]

1) אמרתי לו וכמה פעמים – שלכל לראש צ"ל מסודר ו כ ו '.

2) לכל לראש תפקידו שלקח ע"ע וברצון עצמו – הוא הבי"ס ב . . . וכדרכו התחיל לאחר זמן מה לחפש נ®ע זאַכן דוקא וכו'. והבטיח שלא יזיק כו'. ובנוגע לפועל – גם עתה עיקר תפקידו הבי"ס ד . . . ורק באופן שלא יזיק להבי"ס – יש לעסוק בענינים אחרים.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מז' שבט ה'תשל"א. מענה לאחד ממנהלי בתי-ספר חב"ד שהציעו לו עבודה במוסד מרכזי.