ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ע

[ח' שבט, ה'תשל"א]

ועד הכפר, כפר חב"ד, ארץ ישראל

תהא הנחת אבן הפינה למז"ט, והרי היא בעת רצון והילולא דנשיא דורנו וגופא בתר רישא אזיל,

ולזכות בקרוב לגמר הבנין דמקדש מעט בכפר חב"ד,

ותיכף לזה בבנין בית-מקדשנו ע"י משיח צדקנו כשבני ישראל יוצאים ביד רמה כבפרשת השבוע.

בברכת הצלחה.


נדפסה ב"התקשרות" גליון ל ע' 15.

הנחת אבן הפינה לבנין בית הכנסת הגדול ("בית מנחם").

וגופא בתר רישא אזיל ראה עירובין מא, א. סוטה מה, ב.

דמקדש מעט מגילה כט, א.

כבפרשת השבוע בשלח יד, ח.