ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עג

[י"ב שבט, ה'תשל"א]

נ.ב. בהתוועדות כאן בסעודת דדוד מלכא משיחא די"א שבט – נתקיים בכת"ר: ונפקדת כי יפקד מושבך.


האגרת היא אל מו"ה אפרים אליעזר הכהן יאָלעס, ונכתבה על גליון המכתב מיום א' יתרו, י"ב שבט ה'תשל"א, בה כתב בין השאר שמפני סיבה נבצר ממנו להשתתף בהתוועדות. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'כט, ובהנסמן בהערות שם.

ונפקדת כי יפקד מושבך שמואל-א כ, יח.