ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'עט

[י"ט שבט, ה'תשל"א]

. . . ולתוכן כתבו –

מובן שעליו להכנס לישיבה גדולה וללמוד בהתמדה ושקידה (והובטחיגעת ומצאת) וזה גם יוסיף בהגנה על ארצנו הקדושה.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מי"ט שבט ה'תשל"א.

ולתוכן כתבו במכתבו: חביריו התגייסו לצבא ונמצאים בגבולות ומוסרים נפשם, והוא עדיין צעיר מגיל גיוס, וחושב שאינו יכול להמשיך ללמוד בישיבה – לכן רוצה ללכת ללמוד באוניברסיטה ע"מ שיוכל להראות שגם בחור דתי יודע הנלמד באוניברסיטה כו', וגם זה יחזק ההגנה על אה"ק.

יגעת ומצאת מגילה ו, ריש ע"ב.