ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פה

[ג' אדר, ה'תשל"א]

בנוגע: 1) הילד המאומץ אם לעשות מה בזה – שאלה לרב מורה הוראה.

2) מגורי' לאחרי שתסיים לימודי' – במקומה עתה או בברוקלין, ותחליט סמוך להסיום יותר.

3) תתענין מעתה בשידוך מתאים.

4) מה ומתי לספר להמדובר – שאלה לרב מורה הוראה.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מג' אדר ה'תשל"א.