ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'פח

[תחלת אדר, ה'תשל"א]

הרב זוין.

במענה למכתבו ובהמשך למברקיי הקודמים, מבהיל שאין מזכירים כלל אודות הבאים מוינה ואינם ברשימת שני הרבנים שביקרו בוינה.

וביניהם נוצרים במדינתם לפנים ובאה"ק עתה תעודת יהודי בידם.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן


למברקיי הקודמים: ב' האגרות שלפנ"ז.

הבאים מוינה ראה גם לעיל אגרת י'פו, ובהנסמן בהערות שם.