ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'צט

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבה ופ"ש אודותה על ידי מרת שפרה יהודית תחי'.

והשם יתברך ימלא משאלות לבבה לטובה בכל הענינים שכותבת, ויהי רצון שתבשר טוב בתוכן מכתבה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


אגרת זו ושלאחרי' נשלחו להאלמנות כדלעיל אגרת י'צז.