ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ק

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי פ"ש אודותה וכן מכתבה על ידי מרת שפרה יהודית תחי'.

והשם יתברך ימלא משאלות לבבה לטובה בכל הענינים שכותבת, ובפרט שתזכה לגדל ילידי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים ותשבע רב נחת מהם, נחת יהודי מסורתי וחסידותי, מתוך הסתדרות טובה ומנוחה ושמחה וטוב לבב.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.