ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קא

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

קבלתי פ"ש אודותה וכן מכתבה והחוברת על ידי מרת שפרה יהודית תחי'.

ובעת רצון אזכירה על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבה לטובה בכל הענינים שכותבת.

ויהי רצון שכשם שכתבה על הבעיות כן תבשר טוב שנפתרו בכי טוב ועד למדת גמול ושכר טוב כמה פעמים ככה בעד הצער והסבל שבעבר, ואך טוב וחסד תבשר תמיד כל הימים.

בתודה במיוחד על חוברת הזכרון, הי"ד, ובברכה לנחת אמתי מכל אחד מהילדים שי' ולהסתדרותה בשידוך טוב בהזדמנות מתאימה ולהתחזקות בבטחון בהשם.

אודות בנה שי' – בודאי הסבירה הרופא שזה גם תלוי במצב העצבים שלו – וכשיוטב המצב בזה יוטב כו'.