ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קב

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת מרים תחי' שורצבוים

ברכה ושלום!

קבלתי פ"ש אודותה וכן כתבה על ידי מרת שפרה יהודית תחי'. ובמיוחד גרם לי תענוג מה שצירפה מעבודתה ועבודת בעלה שיחי'.

ובאותו ענין, שכותבת על דבר הקושיים שיש לה בעבודה ביחד עם בעלה, שהיא טרחה רבה ופיזור הנפש ולעת עתה לא משתלם מבחינה כספית וכו', הנה אף על פי שאינני מומחה כלל בענין זה, ארשה לי להביע דעתי בזה שבשים לב שמוצרים כאלה הם לרוב העם שגם כן אינם מומחים, הנה כיון שעשה עלי הפמוט וכו' רושם חזק, חושבני שגם על אחרים יעשו רושם חזק, ובפרט על מי שהוא מומחה בזה. לכן למרות התסבוכת וכו' בודאי ממשיכים [ו]משתדלים בזה במרץ המתאים ויש לקוות שאם תהי' פרסומת מתאימה הנה נוסף על הסיפוק הנפשי שיש להם, כמו שרואני ממכתבה, סוף סוף ישתלם גם מבחינה כספית.

ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור, ותודה מראש, ובעיקר על מסירת פ"ש לבעלה שיחי', ביחד עם תודה לבבית על המציאו לי מעבודתו האמורה שכאמור גרם לי נחת רוח ועונג על ידי זה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.