ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קג

ב"ה, ז' אדר תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרבנית שרה שאשע תי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ד' אדר בו כותבת אודות יום הולדת שלה,

ובודאי מוסיפה בעניני יהדות ומצות כציווי תורתנו הק' תורת חיים להעלות בקדש,

ונוסף על העיקר מילוי הציווי – הרי זה גם הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך.

ויהי רצון מהשם יתברך שתהי' שנה הבאה עלי' לטובה שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות ותבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבריאות ולבשו"ט.


מרת שרה שאשע: שוחט, דאונזוויו.