ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קד

[אדר, ה'תשל"א]

כיון שכבר השקיע מרץ וזמן וכו' ובהתענינות מיוחדה – הרי אף שככתבי אין הזמ"ג להתעסק בזה – מצו"ב שכר בטלה באופן חד פעמי.

***

באם, ככתבו בפתקא הקודמת – יש לו עתה משרה-עבודה בלונדון די פרנסתו ויותר (קצת עכ"פ) – ימשיך בלונדון.

כל הסברות בלאָס אנג'עלעס – ה"ה בגדר השערה ואין לעזוב פרנסה שסו"ס השיגה – בשביל זה.


כיון . . פעמי: מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מה' אדר ה'תשל"א. מענה לאחד שהשקיע בסרט-צילום על ליובאַוויטש.

באם . . זה להנ"ל – נכתב על גליון המכתב מח' אדר ה'תשל"א.