ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קו

[ח' אדר, ה'תשל"א]

יסוד המענה: מה שיתירו לכתות הנ"ל – ה"ז היתר לכל הכתות (שפשוט – שאין יסוד בשו"ע לחלק ביניהם), וכיון ששאלוני – ה"ז היתר לכל המוסדות ששואלים חוו"ד שלי בכיו"ב.

עפ"ז מובן ג"כ – שהקושיים שיתגברו עליהם אפילו שידרשו יגיעה וכו' – ה"ז לתועלת כל המוסדות הנ"ל.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מח' אדר ה'תשל"א.