ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קח

[ח' אדר, ה'תשל"א]

אינו מזכיר: 1) ע"ד הבעה"ב שי' שלצדו, הַגייסם וכו'.

2) הצעה או פעולה קונקרטית (נוסף על ה ע י ק ר – גיוס ופעילות ידידו שי' שם) להטבת המצב.

אזכיר עוה"פ עה"צ.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מעש"ק זכור ה'תשל"א, אל מו"ה שלמה זלמן העכט.

הבעה"ב שי' שלצדו באותה תקופה קמו כמה אנשים במטרה לסלקו ממשרתו בתור רב ביהכנ"ס.