ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קיא

ב"ה, י"ב אדר, תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ו' אדר והקודמיו, מובן שלכל לראש צ"ל מסודרים ענין הבריאות (כהוראות רופא מומחה), הפרנסה (מבוססת וקבועה ובת קיימא, וכיון שאדם קרוב אצל עצמו וקשה הדבר שידון בזה באופן אוביקטיו – צ"ל התייעצות בזה עם ידידים מבינים וע"מ שיתחשב בדעתם) והשלום בית (שברוב המקרים ככולו דורש ויתורים אפילו באם צד א' צודק במאה אחוז) – ורק אחרי סידור כל הנ"ל (עכ"פ התחלה במדה חשובה בזה) אפ"ל עסקנות ציבורית בת קיימא ומסודרת.

בעסקנות ציבורית בכלל ובפרט בימינו – צ"ל סיכויים טובים מבוססים לסיוע מעוד כו"כ אנשים וככל שתגדל התכנית ההכרח גדול יותר.

לאור כהנ"ל – יכול לברר דעתי בהשאלות אודותן כותב, לאחרי שיברר המצב בזה באופן אוביקטיווי (בהתייעצות עם ידידים, כנ"ל).

מובן שבנוגע להעתקה למדינה אחרת – צ"ל הסכמת עקרת הבית היא האשה – כמבואר בתוה"ק.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על הציון הק'.

בברכה להסתדרות טובה ולפורים שמח.