ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קיג

ב"ה, י"ח אדר, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אלי שי' עמיר

שלום וברכה!

בנועם קיבלתי פ"ש מכ' וגם מכתבו מי"א אדר.

והנני מאחל למר שינצל כל האפשריות שיש לו לטובת עם קדוש היושב בארץ הקודש, ובפרט בירושלים עיר הקודש, ובמיוחד לטובת אחינו בני ישראל הנחלצים ממצור ושבי', אשר עניני הקליטה שלהם יעברו בקלות ובקיצור זמן, בהסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.