ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קטז

[כ"א אדר, ה'תשל"א]

מהיר.

ע"פ שינוי הרוחות החל מזמן לזמן בכ"מ, כולל גם מדינתנו – וא"א לשער מראש מצב הרוח לאחרי כו"כ חדשים – אין כדאי שמוסדותינו שם יתעסקו במה שהוא מחוץ מעניני חינוך ויר"ש וכו' – ועאכו"כ שלא לארגן נסיעות חוץ למדינתם – שלע"ע לא איכפת להם (שם) זה.


מענה למו"ה יהודא ליב רסקין, קזבלנקא. אגרות נוספות אליו – לקמן אגרת י'קיט (ע' קטז). י'קסד.

ע"פ שינוי הרוחות כו' במענה לשאלתו: האם לסדר קבוצה של מורות לנסוע בימי הקיץ לבקר בחצרות קדשנו. וראה בפרטיות "כפר חב"ד" גליון 1091 ע' 22-21.