ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קכא

ב"ה, ערב ש"ק מברכים ניסן, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יעקב שי' דהן

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מ-3/15, בקשת ברכה עבור אביו שי', וכבקשתו מצו"ב מכתב אליו.

בהזדמנות זו, כיון שכל דבר הוא בהשגחה פרטית, אביע איחולי למר אשר בעבודתו כאן בתפקיד מארץ הקדש, יראה את עצמו כשליח ובא-כח ארצנו הקדושה, וכדוגמא לה ולאורח חיים הראוי לה, בסגנון אחר קצת, שהנהגתו באורח חייו תהי' באופן שיודגש ויוכר בה הטוב והקודש לתפארת ארץ הקדושה, שנקראת כך בלשון כל העמים, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לבני ישראל, אשר זאת הארץ ניתנה להם בברית עולם, ברית בין אלקי ישראל ועם ישראל.

ויהי רצון אשר גם על חבריו שי' הבאים לכאן מארץ הקדש בתפקידים שונים ישפיע שכל אחד מהם יכיר אשר נוסף על תפקיד הרשמי שלו ישנו תפקיד פנימי, ובמיוחד במשך זמן המצאם בחוץ לארץ, להיות דוגמא חי' לחיי עם קדוש, כיון שזכו להיות שליחים מארץ הקדש.

בכבוד ובברכה.