ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קכח

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב מרדכי שי' קירשבלום

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו דו"ח בנוגע לוינה וכו' ואתו הסליחה על אשר לא נתאשר עד עתה. והסיבה לזה כי בהוודע לי אשר נשלחים שני רבנים לשם לחקור המצב, הרי אין צורך בהודעה מצדי על הנעשה שם. אבל לאחרי שראיתי העתק הדו"ח שלהם – שגם הוא מבהיל וכו' – הרי כמה נקודות שאין מודגשות בו, ומהן –

א) היו מקרים אשר הנוצרים לא ידעו כלל שבכל הטקס יש ענין של דת, כי ההסברה היתה שבכדי שלא תהי' תסבוכת בעלותם לארץ ישראל ובקליטתם, לקבל דירה בנקל וכו' טוב שיירשמו בתור יהודים; ועד כדי כך שלקחו צלמיהם אתם ויש שתלו אותם בפינת החדר בדירתם בארץ ישראל וד"ל.

זאת אומרת, שאפילו ב"גיור" ריפורמי עכ"פ מדברים שיש בזה ענין דתי, אלא שחסר הגיור בפועל, משא"כ בנידון זה שאין אפילו הכנה לגיור, ובמילא כל המעשה הנעשה בזה אין בו ממש שהרי הנידון הוא בנוצרי.

ב) הרבנים שבקרו בוינה הדגישו על דבר מספר המקרים שחקרו אודותם והוסיפו שכל השאר אין גם לחקור עליהם, ומר בעצמו הודיע במכתבי עתים שהיו כמה פעמים ככה מקרים שעברו דרך וינה. שלכאורה פשוט שלכל לראש צריך למצוא אותם, שהרי נמצאים הם ברשימת הבאים מוינה ונמצאים עתה בארץ ישראל ונרשמו בתור יהודים, ואין פוצה פה ומצפצף.

אין רצוני להאריך בענין איום זה מפני כמה וכמה טעמים, והלואי שהכתוב לעיל יפעול פעולתו והי' זה שכרי.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח.


הרב מרדכי קירשבלום: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תקל.

בנוגע לוינה וכו' בנוגע להגיור (שלא כהלכה) המתקיים שם. ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם. אגרת י'פו, ובהנסמן בהערות שם.