ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קל

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ הר"א שי' הלוי

המכונה ד"ר פינקלשטיין

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו, וזה עתה נתקבל גם ספרו ("אור חדש מהנביאים"). ות"ח על שימת לבבו לשלחו לי ובודאי יעשה כן גם להבא בנוגע לפרסומים שלו ולפרסומים בכלל. ותודתי נתונה מראש.

ומענין לענין, בקשתי לשלוח לו ספר הערכים חב"ד שהו"ל זה לא מכבר, אשר בודאי יענין את כ'.

בברכת החג.


הר"א . . פינקלשטיין: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תרטו, ובהנסמן בהערות שם.

ספר הערכים חב"ד ראה גם לעיל אגרת י'מב, ובהנסמן בהערות שם.

ולקראת חג המצות כדלעיל אגרת י'קכו.