ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קמו

ב"ה, פסח שני, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבור מר מרדכי שי' נמיר

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת ספרו שליחות במוסקבה, ות"ח על שימת לבבו לשלחו לספריתי.

תקותי שגם להבא בטח ישלח פרסומיו לספרי' שלנו שהיא לתועלת הרבים, ובפרט פרסומים הקשורים עם אחינו בני ישראל במדינה ההיא והדומות לה.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בודאי לא יקפיד מר על הבא לקמן, ובהקדם שבודאי יודע כי בדורנו לא כל אחד מתעסק ולומד הספרים הבאים לידו, וכמה וכמה מסתפקים בקריאה (בלי לימוד) שטחית (ולפעמים עד כדי דפדוף וכיו"ב), אשר לכן מה טוב למנוע במדה האפשרית טעות גם מאלה שהם שטחיים ביותר.

ועוד להוסיף בזה אשר רבים מאלה הרעשנים ומשמיעי קולם ודעתם וקופצים בראש, הרי מרוב טרדתם בזה אין זמנם פנוי לעיון ואפילו פחות מזה.

הקדמה זו – ארוכה לפי ערך – באה בנוגע לסיום הספר של מר, רשימת שמות בתי כנסת, אשר לכאורה צריך הי' להוסיף, ואולי גם עתה לאחרי ההדפסה, בראשה שזוהי רשימה של בתי כנסת שהיו קיימות בשנות 50-1948. ואף שמובן הדבר לכל מי שיקרא ההקדמה, ועל אחת כמה וכמה הקורא גם בפנים הספר, הרי כאמור לעיל הדברים אמורים לא כלפי חוקרי דברי ימי ישראל וקורא עיוני, כי אם בנוגע לסוג הנ"ל אשר כמדומה לי אינו מועט בכמות. ובפרט שהתיקון הרי אפשר שיהי' על ידי הוספת שורה מודבקת בגומי בראש הרשימה.

ואת מר הסליחה על ההערה, כיון שהסילוף בזה רב תוצאות.

בודאי כבר שמע מר מכמה וכמה על דבר החשיבות המיוחדת לזכרונות ולדו"ח מתקופת שנתים האלו (50-1948), ואסיים גם בחוות דעתי מתאים להאמור. ובטח יימצא סוף סוף מי שיקח על עצמו לתאר תיאור מספיק, אף שעדין אינו שלם כיון שאין כל החומר מצוי בנוגע למדינה ההיא בתקופת רבת הנסיונות ורבת המאורעות בכלל, ובחיי אחינו בני ישראל בפרט, של עשור שנים שלאחרי מלחמת עולם השני'.


מר מרדכי נמיר: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'תקכא.

שליחות במוסקבה תל אביב, תשל"א.