ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קנו

[ער"ח סיון, ה'תשל"א]

בטח גם הוא שמע שזה כשנה וחצי שהנני מעורר ומבקש שכאו"א יעשה בביסוס השכונה ופשיטא – אלה הדרים בשכונה, ומהו התירוץ אשר פ' סיפר לו במאוחר ובמילא כו' –

"לכאורה" – "גם" הוא הי' צ"ל מהעושים משהו למען השכונה [ולעורר אחרים ג"כ שיעזרוהו בפעולתו] – ובפרט בית שבו נמצא בכל יום!!


נכתבה על גליון המכתב מיום ער"ח סיון ה'תשל"א.

בביסוס השכונה שכונת קראון הייטס. ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תרעח, ובהנסמן בהערות שם.