ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קנח

ב"ה, ר"ח סיון תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת האדא רייזל תי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה בו כותבת אודות יום הולדת שלה,

ובודאי מוסיפה בעניני יהדות ומצות כציווי תורתנו הק' תורת חיים להעלות בקדש,

ונוסף על העיקר מילוי הציווי – הרי זה גם הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך.

ויהי רצון מהשם יתברך שתהי' שנה הבאה עלי' לטובה שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות ותבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

האדא רייזל רסקין, קזבלנקא. אגרות נוספות אלי' – לעיל אגרת י'צה, ובהנסמן בהערות שם.

להעלות בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.