ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קסד

ב"ה, י' סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר אני בתודה קבלת מכתבו מכ"א אייר.

ולהודעתו ע"ד שמסדרים בכל שבוע את השיחות הקדושות בצרפתית וכו', הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לציין:

(1) "ואשרי חלקם וכו' וכו'".

(2) "לעידוד ולהכרת התודה וכו' – מקרן המצות דהמל"ח הו"ל דעשר שבועות. ויודיע כמה ולמי למסור".

ולמה שכת"ר כותב, כי כשישנו מקום מוסיפים דינים וכו' הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לרשום:

(3) "נכון במאד".

בברכת כט"ס,

[mazkir1]הרב ח.מ.א. חדקוב[/mazkir1]


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ד ע' שכח.

מו"ה יהודא ליב רסקין, קזבלנקא. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קטז, ובהנסמן בהערות שם.