ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קסח

[י"ז סיון, ה'תשל"א]

כנראה גם אצלו אבדה התקוה שאפשר תהי' תועלת (כל שהיא עכ"פ) – לספר ולדבר עם אלו מבנ"י שי' הדרים בברוקלין.

בכ"ז הוא אינו מחוייב זיך אויסרעכנען כ"כ – ובעת רצון יספר גם להם.


נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' קצה. והיא אל מו"ה בן ציון שם-טוב. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'שט, ובהנסמן בהערות שם.

כנראה כו' מענה על דו"ח מביקור אצל א' השלוחים. במכתבו: עונג רב גורם לראות המוסד ומנהלו עם מסירותו לעבודה ויכול לשמש לדוגמא לכל השלוחים, ות"ל שחנני להיות בעזרו קצת עכ"פ.