ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קעז

ב"ה, ט' תמוז תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

. . . ע"ד סדר בלימוד החסידות – כמובן אינו שווה לכאו"א ולכן כדאי שידבר בזה עם אנ"ש שי' המכירים אותו. ובכלל לת' ישיבות (לבד מתומכי תמימים וכיו"ב): ס' התניא, קונטרס ומעין, סהמ"צ להצמח צדק (באותם המאמרים שם "שלבו חפץ") וכו'.


שלבו חפץ: ראה ע"ז יט, א.