ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קפו

[כ"ה תמוז, ה'תשל"א]

במענה לשאלתו איך לעזור לבתו,

כשהורים מתנהגים יום יומית כרצון הרופא כל בשר ומפליא לעשות (הוא השם) כמבואר בשו"ע – ה"ז מוסיף בהצלחת הטיפול ע"י רופא בו"ד (שהוא שליח הרופא כל בשר) בילדי הורים אלו. ואפילו נדמה להורים שקשה לשנות הנהגתם דע"ע – הרי עושים דברים קשים יותר לטובת ילדיהם.

לנסוע לכאן – אין צורך כלל, כי המענה כנ"ל. אלא שהוצאות הנסיעה יתן לצדקה לזכות בתו תי'.

אזכיר עה"צ.


נכתבה על גליון המכתב מיום כ"ה תמוז ה'תשל"א.

הרופא . . לעשות נוסח ברכת "אשר יצר". מברכות ס, ב.