ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קצ

[ר"ח מנחם אב, ה'תשל"א]

אזכיר עה"צ.

ועוד ועיקר: 1) ניתוח הנ"ל אפשר לעשותו באופן המותר ע"פ שו"ע או כו' – ובאם מעוררים את הרופא עד"ז ומבקשים אותו ממלא הבקשה (וכמדומה שרופא הנ"ל – רבים ביקשוהו עד"ז בכיו"ב, ויודע במה מדובר ומילא הבקשה).

2) תמוה שרוצה לעשות הנ"ל אין די ניין טעג וסמוך לש"ק – וכדאי לדחות לתחלת השבוע ולאחרי ת"ב.


נכתבה על גליון המכתב מיום ר"ח מנ"א ה'תשל"א.

ניתוח הנ"ל ניתוח הפרוסטטה. וראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תתקכד, ובהנסמן בהערות שם.

אין די ניין טעג ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שעה.

וסמוך לש"ק ראה גם לעיל אגרת י'קכד, ובהנסמן בהערות שם.