ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רא

ב"ה, ג' אלול, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ארי' שי' שרון

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא קבלתי מכתב ממר, אף על פי שאני דורש עליו על ידי ידידינו המשותף מר שלמה שי' מידנצ'יק.

כתבי עתה הוא בקשר עם הזדמנות שבאה לידי (בהפתעה) להביע דעתי, אף כי באופן חשאי, בשאלת ההסדר חלקי וכו', ובפרט שנתבקשתי גם כן לפרש שתיקתי בשבועות האחרונים בנוגע להחזרת השטחים בכלל ולבעיות הסדר חלקי בפרט.

ומרשה אני לעצמי להמציא גם למר הערכתי בזה על פי המצורף בזה. ואסיר תודה אהי' לו אם יודיעני תגובתו בהאמור, ובאם יש לו הרשות לכתוב בזה – באופן גלוי-לב. ומובן ופשוט אשר מכתבו מענה יהיה רק בינו וביני באם רצונו של מר בזה.

כיון שנכנסנו לחודש אלול, אביע למר ולכל אשר לו ברכתי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

בכבוד ובברכת הצלחה בתפקידו הכי אחראי,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מר ארי' שרון אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תקצב, ובהנסמן בהערות שם.

שנתבקשתי . . שתיקתי ראה גם לעיל אגרת י'קכ.

המצורף בזה אגרת שלפנ"ז.