ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ריז

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ כו'

שלום וברכה!

. . . נ.ב. ז"ע נתקבל מכ' ממוצש"ק וילך – ויתייעץ עם ידידים שעל אתר איך לסדר עבודתו כמזכיר כפר חב"ד שתהי' כדבעי ובהצלחה.


מצילום האגרת. נדפסה ב"התקשרות" גליון תקלא ע' 11.

מו"ה מאיר פריימן, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קכו (ע' קלא).