ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רכ

[ה'תשל"א]

באם: 1) יכול לסדר (הכותב) שכאן יתעסק מי עמהם במשך שהותם כאן.

2) מבטיחים (הרוצים לנסוע) שעי"ז יתוסף אצלם בעניני תומ"צ (לפי השערתם),

3) לא יכנסו עי"ז לחוב גדול כו'

– תהא הנסיעה בשטומו"צ.


מענה למו"ה שמואל אַזימוב, אודות ארגון קבוצה מצרפת לנסיעה לחצרות קדשנו לקראת חודש תשרי תשל"ב.