ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רכא

[ה'תשל"א]

דומה להבעיות שכותבן ישנן בכו"כ משפחות. ופשוט שעליו ועל זוג' תי' – לעשות כל התלוי בכאו"א מהם לקרב הלבבות ולחזק השלום בית. ואם ירצו באמת – בודאי יצליחו בזה. ובפרט שזכות ילדיהם שי' מסייעתם.

בחילוקי דעות שביניהם (באם יהיו גם לאחרי השתדלותם בשלום) – מנהג ישראל להביאם לפני רב יר"ש ולעשות כהוראתו.

מובן שבנוגע לבריאותו – עליו למלאות הוראות רופא מומחה.

אזכיר עה"צ לכ"ז.