ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רכו

[ה'תשל"א]

אחד מהטעמים הגלויים: העובר כולו נבנה מטפת משהו – לגוף משוכלל (ומבנה הגוף משפיע גם על תכונות הנפש במדה חשובה) – ע"י האם בלבד (ובזמן שהותו בעיבור – אוכל ממה שאמו אוכלת וכו'), ועד כדי כך שרואים במוחש שרוחניות האם (ואם היא בשמחה או בפחד וכיו"ב) משפיעה, וגם מעצבת החרקטער (האופי) של העובר (שיולד שלם ובריא וכו').


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 205.

במענה להשאלה איך להסביר לאלו שאינם מאמינים בתומ"צ זה שבנשואי תערובת מתייחס הילד אחר האם.

אוכל ממה שאמו אוכלת וכו' נדה ל, ב.