ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רלא

[ה'תשל"א]

ישכרו דעטעקטיו טוב ובדאי יוכל למצאם, ויתייעצו עם עו"ד טוב מה לעשות כשימצאוהו, בשביל להבטיח שיהי' הכל כדבעי מכאן ולהבא.

השמות דאחותו ודהבן – שיחיו – ואזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק.

ישכרו כו' מענה לא' אודות אחותו שבעלה עזב אותה ולקח את בנה, ומבקש ברכה להחזרת הבן לאמו בכדי שתוכל לגדלו בדרך היהדות.