ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רמז

[ב' מרחשון, ה'תשל"ב]

וע"פ הנ"ל (שישנו מן המוכן כו') – בודאי ישלחו לאהקת"ו וכיו"ב כמה שבועות מוקדם, למען יוכלו להו"ל בעוד מועד.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מב' מרחשון ה'תשל"ב, אל "ועד להפצת שיחות".

וע"פ הנ"ל להו"ל שיחות וכיו"ב מלקו"ש ח"א-ד, או ליקוטים ממכתבים – לשבתות השנה דשנת תשל"ב.