ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רנ

[ז' מרחשון, ה'תשל"ב]

כבר עניתיו שיתייעץ בידידים מבינים בכהנ"ל (וכמובן המכירים אותוהשייך לכ"ז. ובפרט שכנראה ממכתבו: אין לע"ע כל ידיעות בכ"ז ורוצה ללוות כל הממון הדרוש לכ"ז, יבטיח לכאו"א משכורת כו' ויסמוך ע"ז אשר פ' ינהל ופ' ימכור וכו' וכו').


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מז' חשון ה'תשל"ב.

כבר עניתיו כו' מענה לאחד שרצה לפתוח בית חרושת ואחרי ביאור מקצת הפרטים, שאל האם להתחיל באופן מעשי בהקמת החברה כו'.