ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רנא

[ט' מרחשון, ה'תשל"ב]

מקום וסברא חזקה לומר – שזה שאמה תי' מטפלת (כפי אפשריותה) בבנה (אחי') שי' – נותן לה כח וחיזוק. ובאם יפרידו ביניהם – קשה לשער התוצאות.

ולכן תקל על אמה כפי האפשרי, אבל לא להפריד כו'.

בדה"מ בבית אמה.

אזכיר עה"צ.


נכתבה על גליון המכתב מיום ט' מרחשון ה'תשל"ב. – במענה על שאלה שיש בן חולה במשפחה שהאמא טיפלה בו עד עתה, ועכשיו האמא זקנה (למעלה מגיל שמונים) וצריכה בעצמה טיפול והאחות רוצה להכניס את הילד למוסד.

בדה"מ = בדיקת המזוזות.