ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רנו

[י"ז מרחשון, ה'תשל"ב]

שמלכתחילה צ"ל ההדגשה ובהחלטיות שהענין שיוקם – אין לו כל רשות להתערב בנוגע לרוחניות, תכנית לימודים, שכירת מורים ו כ ו '.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מי"ז חשון ה'תשל"ב. מענה למנהל מוסד מסויים שקיבל הצעת-עזרה מראביי ריפורמי בפרט מסויים, ומבקש את כ"ק אדמו"ר איך עליו להגיב להצעה.