ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רעא

[ג' כסלו, ה'תשל"ב]

לכאורה מתאים יותר שיהי' (ויחלקו) הס' בשלמותו: 1) אותן ההוצאות ואולי עוד פחות (ובפרט – הטירחא), 2) לפעמים צ"ל עיון לפנ"ז או לאחריו – להבנה יותר, 3) מכובד יותר, 4) בטל החשש שהקונ' וועלן זיך וואַלגערן כו' לאחר השבת דפ' הנלמדת.


מענה לגבאי ביהכ"נ וביהמ"ד ליובאוויטש שבליובאוויטש 770. ונכתבה על גליון המכתב מיום ג' כסלו ה'תשל"ב.

לכאורה מתאים כו' במכתבם: אחרי שכ"ק אד"ש דיבר ע"ד לימוד תורה אור וכו', הנה בהסכמת מנהל המל"ח הרב חמ"א חדקוב, הננו מוציאים לאור ע"י פוטו – ע"ח הביהמ"ד – התורה אור לכל שבוע, ומחלקים זה בליל ש"ק וכו'.