ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רעג

[ג' כסלו, ה'תשל"ב]

ויהא כ"ז בהצלחה בגו"ר וזכות הרבים מסייעתו וגם בעניניו הפרטים.

אזכיר עה"צ.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מג' כסלו ה'תשל"ב, אל מו"ה משה יהודה הכהן בלוי, מו"ל כתבי הראשונים.

ויהא כ"ז כו' במכתבו: שעומד לצאת לכו"כ ערים גדולות בארה"ב ע"מ לדרוש דרשות בחיזוק התורה ובחיזוק החסידות, ומבקש ברכה להצלחה הן בהדרוש והן בנוגע למכירת הספרים שהו"ל.